شنبه، فروردین ۲۶، ۱۳۸۵

What is what? نانو چيست؟

اين هندبوك عبارات، تعاريف، پديده‌هاي مهم، اصول و قواعد كشف شده در فيزيك، شيمي، فناوري و كاربرد نانوساختارها را به طور خلاصه ارائه داده است. ارائه و معرفي شكل اختصاري اطلاعات جمع‌آوري شده از كتب درسي، دايره‌المعارف‌هاي مخصوص، كتاب‌هاي مرجع و مقالاتي كه اخيراً به چاپ رسيده‌اند، زمينه مناسبي براي درك اصطلاحات جديد و قديمي علوم و فناوري‌نانو كه به طور وسيعي در مقالات و كتب علمي بكار مي‌روند، فراهم كرده است. براي مطالعه جامع و فراگير هر موضوع، هر مجموعه از عبارات و تعاريف اساسي با معرفي منابع ثانويه (كتب، وب سايت‌ها و مقالات مروري) همراه است. در هر مبحث، عبارت يا اصطلاحات مورد بررسي تفسير شده و مفهوم ساده‌اي از پديده‌هاي مربوط به آن ارائه گرديده‌اند. همچنين اطلاعات مازاد به شكل پيوست‌ها و ضمام، تاريخچه‌اي بازنگرانه از موضوع، با ارجاع به منابع بيشتر ارائه مي‌كند. اين كتاب با در برگرفتن بيش از 1300 مورد كه هر كدام به اندازه چند جمله تا يك صفحه توضيح داده شده‌اند، منبع ايده‌آلي براي پاسخ به سئوالات مربوط به عبارات و اصطلاحات ناشناخته دانشجويان تحصيلات تكميلي و دكتري كه به مطالعه نانوساختارها، نانوالكترونيك و فناوري نانو مي‌پردازند، به حساب مي‌آيد. به اين ترتيب، كتاب مذكور براي اساتيد دانشگاه، مديران و كساني كه با علوم وفناوري نانو سر وكار دارند، بسيار مفيد خواهد بود. اين كتاب توسط Victor E. Borisenko , Stefano Ossicini در سال 2004 بوسيله انتشارت John Wiley & Sons منتشر شده است و متن كامل آن در كتابخانه الكترونيك ستاد وي‍ژه توسعه فناوري نانو موجود مي باشد. براي دريافت آن اينجا را کليک کنيد.