سه‌شنبه، تیر ۲۰، ۱۳۸۵

دو نگاه، دو رويكرد

دو نگاه، دو رويكرد

بعضي از تفاوت هاي جامعه آزاد شهروند سالار با جامعه توتاليتر

سازندهاي جامعه توتاليتر / سازندهاي جامعه آزاد

ايدئولوژي سالاري يا ايدئولوژي محوري / خرد محوري بر پايه ميانگين خرد جمعي
تلاش براي آموزندان و تربيت افراد دلخواه / همراهي سيستم آموزشي با نيازهاي جامعه
اولويت آموزش بر پرورش يا آموزش دستوري / همراهي آموزش با پرورش
تربيت انسان هاي منفعل / تربيت شهرونداني فعال
انسان هايي تصميم پذير/ شهروندان تصميم گيرر
تمركز بر سيستم حافظه / پرورش و بستر سازي براي ظهور خلاقيت ها
انسان هاي سيستم پذير / شهروندان سيستم ساز
انسان هاي فرمان پذير/ شهروندان مشورت پذير
سيستم دستوري / سيستم ارشادي تعاملي
تقابل منافع / تعامل در منافع
در مسايل: پاك كردن صورت مساله / حل كردن مساله با روش حل مساله
در سياست خارجي: وجود هميشگي دشمن فرضي/ دوستان بالقوه
انسان هايي بهانه گير و بهانه جو و معترض/ شهرونداني نقاد
تربيت انسان هايي حساس با درجه تحمل پذيري پايين / شهرونداني نقد پذير با آستانه تحمل بالا
تربيت انسان هايي محتاط / تربيت شهرونداني ريسك پذير
متكي به غير / متكي به خود
اعتماد به نفس پايين / اعتماد به نفس بالا
انسان هايي تابع / شهرونداني مستقل
جامعه به دنبال تكليف / جامعه به دنبال حق
در روش علمي: موضوع مدار / مساله مدار
نسبتا موفق در كارهاي فردي / بسيار موفق در كارهاي جمعي و فردي
سيستم اقتصادي دولتي و دستوري/ سيستم اقتصادي با حضور بخش خصوصي
دولت مجري و متصدي/ دولت سياست گذار و ناظر
... /...

۱ نظر:

ناشناس گفت...

خيلي عالي بود